Клиничен семинар „Меланхолията“ admin юли 6, 2022

Клиничен семинар „Меланхолията“

Семинар в хотел Панорама, град Сандански
Семинар в хотел Панорама, град Сандански


В началото на месец юли в хотел Панорама в гр. Сандански беше проведен семинар на Асоциация „Българско психоаналитично пространство“ с водещ френския психиатър и психоаналитик д-р Ги Дана. Темата на работата беше „Меланхолията“ в нейните клинични и теоретични измерения. За ориентир в изследването на аспектите на състоянията на меланхолия и депресия послужиха трудовете на Зигмунд Фройд „Траур и меланхолия“ и „Черно слънце“ на Юлия Кръстева.


Меланхолията прекосява мисълта, културата и афектите на Запада откакто под този термин гърците са обозначили вид характеристика или нарушение на равновесието на настроението, засягащи едновременно психизма и тялото. Просмукала литературата, музиката и изобразителното изкуство, както и медицинската мисъл, тя предлага за различните векове и за различните полета на културата различни аспекти, които въпреки всичко позволяват да се изведе между тях едно интимно родство.


Изграждането на психиатричното знание през XIX век с очевидната научност на наблюденията и разсъжденията като че ли придава на все по-неясното понятие меланхолия стриктността на концепт и на определена нозографична единица, докато в същото време процъфтяващите съседни понятия – носталгия, нещастието на века, spleen и др., започват да оспорват на меланхолията изразяването на нещастието на модерния човек.
В рамките на семинара д-р Дана представи и новата си книга „Съдбата на двете случайности – есе върху психоаналитичния метод“ (La fortune des deux hasards. Essai sur la méthode en psychanalyse, Éditions Stilus, mai 2022). Д-р Диана Циркова представи клинично експозе на тема “Депресивни състояния, свързани със съвременните репродуктивни технологии”.

Визитка:


Д-р Ги Дана е психиатър и психоаналитик, роден през 1948 г. в Александрия. След завършване на обучението си по медицина и философия, той се посвещава на психиатрията. През 1991 г. д-р Дана заема позицията на шеф на отделение по обща психиатрия на един от секторите във Франция, в Лонжюмо. От 1997 г. до 2000 г. е президент на психоаналитичната асоциация „Фройдисткият кръг“. Съосновател на международната психоаналитична асоциация „Конвергенсия“, през 2003 г. той организира в Сената „Форум на психоаналитиците за Близкия Изток“. От януари 2009 г. е член на групата на 39-тимата, чийто манифест „Безопасната нощ“ заема позиция срещу актуалната политика в психиатрията. Той защитава една ориентация на психиатрията, отчитаща науките за човека и психоанализата.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *